Disputationes Antiquitatis

4 април 2008 г. - представяне на "Тезей" в рамките на студентските четения на Катедрата по класическа филология Disputationes Antiquitatis: Зала 1 на Ректората на СУ, 14 - 18 ч.