Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Сайтът съдържа и раздел "Електронни библиотеки на УБ".