Telamon: Online library of the ancient Greek inscriptions from Bulgaria

Проект на Катедрата по класическа филология, фокусиран върху електронното представяне на епиграфските паметници на старогръцки от бълраските земи, развиван, заедно с проекта "Тезей", с подкрепата на НИС към СУ от 2007 г.