Петър Димитров
  • Херодотов фрагмент-

    ХЕРОДОТ

    Из ИСТОРИЯ (ІV, 110-114)

    Превод: Петър Димитров, 1990

    За савроматите и амазонките