Херодотов фрагмент

ХЕРОДОТ

Из ИСТОРИЯ (ІV, 110-114)

Превод: Петър Димитров, 1990

За савроматите и амазонките

 

 За савроматите се разправя следното: по времето, когато елините се сражавали с амазонките (скитите наричат амазонките ойорпата; това име на елински език означава „мъжеубийки"; „ойòр"   казват за   „мъж",   а   „пата” значи „убивам") — та тогава се разправя, че елините победили в битката при Термодонт и отплавали, натоварвайки на три кораба амазонките, които успели да пленят. Но когато били вече в открито море, амазонките се нахвърляли върху тях и ги избили до крак. Амазонките не разбирали нищо от кораби, не можели да си служат нито с кормилото, нито е платна, нито с гребла; след като избили мъжете, те се понесли по вълните, носени от вятъра, и достигнали до езерото Меотида при Кремной; Кремной се намира в земята на свободните скити. Там амазонките слезли от корабите и се упътили към заселените земи. Хванали първото изпречило им се хергеле коне и вече на коне се отдали на грабеж из скитската земя. Скитите не могли да схванат каква била работата — не познавали нито езика, нито дрехите, нито племето, чудели се откъде били дошли. Сторило им се, че били мъже на една н съща възраст и влезли в бой с тях, но след битката по телата на убитите, с които се сдобили, раз­брали, че са жени. Тогава се посъветвали и решили повече да не ги убиват по никакъв начин, ами да изпратят срещу тях най-младите си войни, на брой горе-долу колкото били амазонките. Младежите трябвало да се установят на лагер близо до тях и да правят това, което и амазонките щели да направят;  младежите трябвало да им се изплъзват,  без да влизат в бой, а престанели ли да ги преследват – да се връщат и установяват на стан близо до тях. Това решили скитите, понеже искали от тях да им родят деца. Изпратили младежите и те постъпили, както им било заръчано. Амазонките разбрали, че те не били дошли да им сторят зло, и ги оставили на мира; но с всеки изминал ден разстоянието от стан до стана ставало все по-малко. И младежите, както и амазонките не притежавали нищо друго освен оръжия н коне, живеели живот, какъвто и амазонките. прехранвайки се с лов и грабеж. По пладне амазонките правели следното: по една и по две се пръскали, недалеч една от друга, от нуж­да. Скитите се научили за това и започнали и те да правят същото и един взел, че се доближил ло едпа от тях, която се била отделила. Амазонката не го отблъснала и му позволила да я обладае. И понеже не можела да каже с думи (не се разбирали помежду си), с ръка му дала знак да дой­де и на другия ден на същото място и да доведе и друг, обяснявайки му, че и тя щяла да доведе друга. Като се върнал, младежът казал това на останалите, а на другия ден отишъл на мястото, водейки още един, където намерил амазонката да го чака с една друга. Останалите младежи, щом като се научили за това, и те се сближили с останалите амазонки. След тези събития и двете страни смесили лагерите си и заживели заедно, като всеки имал за жена онази, която бил обладал първия път.

Мъжете не успели да научат езика на жените си, но жените разбирали техния...