роман
 • Ксенофонт, Киропедия или Възпитанието на Кира, Книга първа (1939)-

   

  КСЕНОФОНТ

   

  КИРОПЕДИЯ или ВЪЗПИТАНИЕТО НА КИРА

  (КНИГА ПЪРВА)

   

  Превод: Драгомир Карадимчев, 1939

   

  Електронна обработка: Марина Тодорова, 2008

   

   

   

  Г л а в а   п ъ р в а

   

              Понякога ми е идвала на ум мисълта, колко демокрации са били катурвани от хора, които са искали да бъдат управлявани другояче, вместо демократически, както и колко монархии и олигархии са вече премахнати от тълпата, и колцина тирани още в началото на своето властване са били бърже сваляни, докато други такива, макар и кратко време да стоят на власт, биват тачени с удивление като мъдри и щастливи мъже.

 • Етиопска повест, Книга десета-

  ХЕЛИОДОР

  ЕТИОПСКА ПОВЕСТ

  Превод: Георги Батаклиев, 1982

  Електронна обработка: Недялка Георгиева, 2009

   

   

 • Етиопска повест, Книга шеста-

  ХЕЛИОДОР

  ЕТИОПСКА ПОВЕСТ

  Превод: Георги Батаклиев, 1982

  Електронна обработка: Недялка Георгиева, 2009

   

 • Етиопска повест, Книга седма-

  ХЕЛИОДОР

  ЕТИОПСКА ПОВЕСТ

  Превод: Георги Батаклиев, 1982

  Електронна обработка: Недялка Георгиева, 2009

   

 • Етиопска повест, Книга осма-

  ХЕЛИОДОР

  ЕТИОПСКА ПОВЕСТ

  Превод: Георги Батаклиев, 1982

  Електронна обработка: Недялка Георгиева, 2009

   

   

 • Етиопска повест, Книга девета-

  ХЕЛИОДОР

  ЕТИОПСКА ПОВЕСТ

  Превод: Георги Батаклиев, 1982

  Електронна обработка: Недялка Георгиева, 2009

   

   

 • Етиопска повест, Книга втора-

  ХЕЛИОДОР

  ЕТИОПСКА ПОВЕСТ

  Превод: Георги Батаклиев, 1982

  Електронна обработка: Недялка Георгиева, 2009

   

   КНИГА ВТОРА

 • Етиопска повест, Книга пета-

  ХЕЛИОДОР

  ЕТИОПСКА ПОВЕСТ

  Превод: Георги Батаклиев, 1982

  Електронна обработка: Недялка Георгиева, 2009

   

   

 • Етиопска повест, Книга първа-

  ХЕЛИОДОР

  ЕТИОПСКА ПОВЕСТ

  Превод: Георги Батаклиев, 1982

  Електронна обработка: Недялка Георгиева, 2009