Константин Величков
 • Анакреонтически песни, 35 (1900)-

  НЕИЗВЕСТЕН АВТОР

  ЕРОТ (АНАКРЕОНТИЧЕСКИ ПЕСНИ, XXXV)

  Превод: Константин Величков, 1900

   

  На роза на листата

  Ерòт се беше спрял;

  пчела го там издебна

  и в пръста го жилнà.

 • Теокрит, Рибарите (Идилия ХХІ)-

  ТЕОКРИТ[1]

  РИБАРИТЕ

   

  Превод: Константин Величков, 1884

   

   

  Да, милий Диофант! От памтивека

  чрез нуждата е напредвàл светът,

  все тя е преклонявала човека

  под бремето тъй тежко на трудът.

  Работникът се постоянно труди;

  от грижи нито може да заспи:

  щом дремне, клетий, нуждата го буди,

  и мъките без ропот ги търпи.

 • Софокъл, Из Едип цар (1884)-

  СОФОКЪЛ

  ЕДИП ЦАР

  Превод: Константин Величков, 1884

   

   

  Действие ІV

  Явление ІІ

   

       Пратеникът

  Ще мога ли, приятели, от вас

  на цар Едипа домът да узная?