Анакреонтически песни, 35 (1900)

НЕИЗВЕСТЕН АВТОР

ЕРОТ (АНАКРЕОНТИЧЕСКИ ПЕСНИ, XXXV)

Превод: Константин Величков, 1900

 

На роза на листата

Ерòт се беше спрял;

пчела го там издебна

и в пръста го жилнà.

Викнà, заплака с сълзи,     5

при Китерея тича:

 

„О, майко, оплачи ме,

о, майчице, умирам:

ухапа ме, я виж,

змия крилата, малка,         10

пчела що я зоват.“

 

Богинята засмя се

и милно отговори:

 

„О, синко, толкоз люто

пчелата ако хапе,

познай как тоз страдае,     15

кого стрелата твоя

безжалостно рани.“