мим
 • Теокрит, Сиракузанките или Жените на празника на Адонис (Идилия ХV)-

  ТЕОКРИТ

  СИРАКУЗАНКИТЕ ИЛИ ЖЕНИТЕ НА ПРАЗНИКА НА АДОНИС*

  Превод: Георги Михаилов, 1939

   

   

  Първа част

  (В къщата на Праксиноа. Праксиноа работи някакво ръкоделие; с нея две робини, Евноа и Фригиа, и малкото ѝ дете, Зопирион, което още не говори).

  Горго (от вратата): Вътре ли е Праксиноа?

  Праксиноа (изтичва насреща ѝ): Мила Горго, от колко време (не си идвала)! Вътре съм. Чудно, че и сега си дошла. Евноа, дай ѝ един стол. Сложи и една възглавница.