Константин Фотинов
 • Исократ, Увещание към Димоника-

  ИСОКРАТ

  УВЕЩАНИЕ КЪМ ДИМОНИКА

  Превод: Константин Фотинов, 1846

   

  Исократ, ритор атинейский,

  увещава и поучава Димоника, сина Ипоникова

   

  Но догде не сме начели, нека кажеме перво за коя пристойна причина (себеп) советува Димоника и на прав път наставлява: Димоник, каквото рекохме, беше син Ипоников, а Ипоник беше искрений и истинний приятел на Исократа. Като умре приятел му Ипоник и остави сина си Димоника младо момче, кое отхождаше тогава во училища, та се учеше, той Исократ тогава за приятелство Ипониково сочини едно увещателно слово и поучение