Архилох
 • Архилох, Фрагмент 5-

  АРХИЛОХ

  ФРАГМЕНТ 5

  Превод: Александър Ничев, 1978

   

  Някой саѝец сега се гордее със моя щит, който

                          в храста захвърлих, макар сам да не исках това.