Архилох, Фрагмент 5

АРХИЛОХ

ФРАГМЕНТ 5

Превод: Александър Ничев, 1978

 

Някой саѝец сега се гордее със моя щит, който

                        в храста захвърлих, макар сам да не исках това.

Все пак избягнах смъртта! За щита не желая да мисля!

                        Много му здраве! И с друг, с по-добър бих се сдобил.