Марко Балабанов
 • Кебет, Картина (1889)-

  КЕБЕТ

   

  КАРТИНА

   

  Превод: Марко Балабанов, 1889

   

  КЕВИТОВА КАРТИНА[1]

  (превод от старо-гръцки)

   

  Чужденец и старец

   

  (І) Чужденец: Случило ни се беше да се разхождаме един път в Кроносовия храм. Там ние гледахме много и различни посветени подаръци; но вниманието ни обърна по-особено една дъска, която беше окачена пред самото светилище, и на която имаше изписана една странна картина с особени басни или алегории, поради което и не можехме да разберем какво бяха те и какво значение имаха.