Ксенофонт
 • Ксенофонт, Киропедия или Възпитанието на Кира, Книга първа (1939)-

   

  КСЕНОФОНТ

   

  КИРОПЕДИЯ или ВЪЗПИТАНИЕТО НА КИРА

  (КНИГА ПЪРВА)

   

  Превод: Драгомир Карадимчев, 1939

   

  Електронна обработка: Марина Тодорова, 2008

   

   

   

  Г л а в а   п ъ р в а

   

              Понякога ми е идвала на ум мисълта, колко демокрации са били катурвани от хора, които са искали да бъдат управлявани другояче, вместо демократически, както и колко монархии и олигархии са вече премахнати от тълпата, и колцина тирани още в началото на своето властване са били бърже сваляни, докато други такива, макар и кратко време да стоят на власт, биват тачени с удивление като мъдри и щастливи мъже.

 • Ксенофонт, Митос Продиков (1837)-

  КСЕНОФОНТ

   

  Из ВЪЗПОМИНАНИЯ

   

  Превод: Гавриил Кръстевич, 1837

   

  Митос Продиков заради Ираклеевата младост

  (от Елинският език из 2-та книга на Ксенофонтовите Възпоминания)

 • Учение за стопанството-

  КСЕНОФОНТ

  УЧЕНИЕ ЗА СТОПАНСТВОТО (І-VІ)

  Превод: Гаврил Кацаров, 1908

  Електронна обработка: Георги Гочев, 2002