Glossary

Страбонпотърси къде се среща?

Στράβων, ωνος, ὁ (стгр.)
Strabo, -ōnis, m. (лат.)
Strabo (англ.)
Strabon (нем.)
Strabon (фр.)
Страбон (рус.)