Glossary

Протагорпотърси къде се среща?

Πρωταγόρας, -ου, ὁ (стгр.)
Protagŏras, -ae, m. (лат.)
Protagoras (англ.)
Protagoras (нем.)
Protagoras (фр.)
Протагор (рус.)