Glossary

Реметалкпотърси къде се среща?

Ῥοιμητάλκης, ὁ (стгр.)
Rhoemetalces/-talca/Rumitalca, -ae, m. (лат.)
Rhoemetalces, Rhoimetalkes (англ.)
Rhoimetalkes (нем.)
Rhoemétalcès (фр.)
Реметалк (рус.)