Glossary

Критийпотърси къде се среща?

Κριτίας, -ου, ὁ (стгр.)
Critias, -ae m. (лат.)
Critias (англ.)
Kritias (нем.)
Critias (фр.)
Критий (рус.)