Glossary

Кирпотърси къде се среща?

Κῦρος, ὁ (стгр.)
Cyrus, -ī, m. (лат.)
Cyrus (англ.)
Cyrus (нем.)
Cyrus (фр.)
Кир (рус.)