Glossary

Изейпотърси къде се среща?

Ἰσαῖος, ὁ (стгр.)
Ιsaeus, -ī, m. (лат.)
Ιsaeus (англ.)
Ιsaius (нем.)
Isée (фр.)
Исей (рус.)

See also: Исей