Glossary

Диониспотърси къде се среща?

Διόνυσος, ὁ (стгр.)
Liber (pater), -ĕrī, m. (лат.)
Dionysus/Dionysos (англ.)
Dionysos (нем.)
Dionysos (фр.)
Дионис (рус.)