Glossary

Евсевийпотърси къде се среща?

Εὐσέβιος, -ου, ὁ (стгр.)
Eusebius, -iī, m. (лат.)
Eusebius (англ.)
Eusebius (нем.)
Eusèbe (фр.)
Евсевий (рус.)