Първо Помагало на "Тезей" по транскрибиране

В рамките на научната конференция в памет на проф. Димитър Бояджиев "Musarum semper amator", проведена в СУ на 13 и 14 ноември 2009 г., бе представено първото книжно помагало по транскрибиране, изработено от проектния екип на "Тезей". То е озаглавено "ЛАБИРИНТ: въведение в транскрибирането на старогръцките имена на български език с приложени образци" и съдържа увод, теоретична част и речников дял, който обхваща 120 примера на старогръцки лични и географски имена. Всяко име е дадено първо на български в препоръчваната от авторите на помагалото форма, после - на старогръцки, латински, английски, немски, френски и руски език, като много имена са снабдени и с допълнителни бележки. В концепцията за помагалото са отразени някои резултати от дискусиите по време на Кръглата маса, проведена на 10 юли 2009 г., цялото съдържание на първото книжно издание ще бъде постепенно качено и тук, на сайта, а по-нататъшната работа в рамките на проекта е насочена към такова многоезично разработване и на електронния речник, за да бъде той по-полезен и на изследващите античността посредством текстове на съвременни чужди езици, или пък превеждащи от тези езици.

При желание да получите екземпляр от книжното издание, моля, пишете ни на адрес:

theseus_bulgaricus@abv.bg<

Нови имена в речника

Проектният екип започва въвеждането на имената от Помагалото в Речника към сайта, като първоначално в общия списък те ще бъдат отбелязани със знака *.