В. Бешевлиев, Херондас (преводачески увод)

ХЕРОНДАС

 

В 1891 г. един необикновено дълъг и добре запазен папирусен свитък възроди още един забравен гръцки поет – Херондас, който дотогава беше само име, свързано с незначителни откъслеци от по няколко реда. За неговата личност, родина и време не се знае нищо. Предполага се, че е живял или най-малко пребивавал на остров Кос по време на египетския цар Птолемей III Евергет (246–222 г. пр. н. е.), понеже в едно от творенията му се споменава този цар, а в друго действието става на остров Кос. Следователно той ще да е живял и творил през III век пр. н. е. Херондас е автор на т. нар. мимиямби. Това са картини от всекидневния живот, написани в стихотворна форма, които напомнят и имат много допирни точки с новата гръцка комедия. Те са били предназначени за четене, но не е изключено и за декламация.

 

СТОПАНИНЪТ НА ЛЕКИТЕ ЖЕНИ

 

Един от най-забележителните мимиямби на Херондас е „Стопанинът на леките жени“, или „Порнобоскос“, както гласи гръцкото заглавие, което ще рече „Пастирът на проститутките“. Мимиямбът представя една реч, която Батарос, притежателят на публичен дом, държи за своя защита пред народния съд на остров Кос.

Предпоставката на мимиямба е следната. На остров Кос настанал глад. Един предприемчив корабопритежател на име Талес докарал жито от Мала Азия и с това потушил глада. С получените от продажбата на житото пари устроил гуляй. В пийнало състояние заедно с приятелите си се отправил нощем за публичния дом на Батарос, но намерил вратата затворена. Опитвал се да я запали с факлите, които носил, после я разбил и отвлякъл насила една проститутка, без да плати. Батарос с голямо безсрамие, присъщо на хора като него, разказва случилото се пред съда, изтъква необходимостта на своя занаят и показва най-открито алчността си за пари и грубостта си. В пълно противоречие с поведението си той апелира в речта си за право, справедливост, демокрация, свобода и прослава на остров Кос.

 

УЧИТЕЛЯТ

 

В следващия мимиямб на Херондас „Учителят“ Метротима, бедна вдовица от народа, завежда непослушния си син и немирник Коталос при учителя Ламприскос. Тя самата не може да се справи с него, нито се осланя на болнавия си стар баща. Синчето й не иска да учи, бяга от училище, върши само лудории и е довело майка си до крайност. Тя моли учителя да го набие най-жестоко, та дано се оправи. В световната литература се срещат нерядко образи като немирника Коталос. Достатъчно е да се посочи Том Сойер на Марк Твен, на когото той се явява прототип.

Херондас

Този увод и преводите на двата мима на Херондас са публикувани във: В. Бешевлиев, Писма и документи на папирус. София, 1985, 192-202.