Архилох

АРХИЛОХ

ФРАГМЕНТ 5

Превод: Александър Ничев, 1978

 

Някой саѝец сега се гордее със моя щит, който

                        в храста захвърлих, макар сам да не исках това.