Катедра по класическа филология

Катедра по класическа филология - СУ, ФКНФ.

Cathedra omnium optima

ΓΗΡΑΣΚΩ Δ' ΑΙΕΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ

,,,

γηραλέοι δ' ὀδόντες....