Магистърска програма "Антична култура и литература"

Трисеместриална и петсеместриална магистърска програма към Катедрата по класическа филология.

Раздел "Thesaurus & Theseus" към Библиотеката на сайта съдържа отделни български преводи на старогръцки текстове, електронно обработени в периода 2004-2007 г., както и представя други сайтове с български преводи от старогръцки, вкл. "Тезей".