Софокъл, Електра (1914)

СОФОКЪЛ

ЕЛЕКТРА

Превод: Александър Балабанов, 1914

Електронна обработка: Анета Димитрова, 2008

   Лица: 

  Педагог (възпитател и прислужник на децата в семейството).

   

  Орест - син на Агамемнона.

   

  Електра, дъщеря на Агамемнона.

   

  Хор от знатни моми.

   

  Хризотемис, друга дъщеря на Агамемнона.

   

  Клитемнестра, съпруга на Агамемнона.

   

  Егист, втор мъж на Клитемнестра и неин съучастник в убийството на Агамемнона.

   

  Пилад, приятел и племенник на Ореста. Нямо лице.

         Действието става в Микена пред замъка на Агамемнона.   

 

Педагог. Орест. Пилад.

         Педагог: Дете на някогашния пълководец при Троя Агамемнона, сега вече ти можеш да видиш отблизо това, за което копнееше толкова. Защото това е старият Аргос, толкова желан от тебе, лесът на ужилената от щъркола бясна Инахова дъщеря Ио. А това там е тържището на вълкоубиеца бог Ликей. Сградата пък отляво е чутовният храм на Хера. А мястото, в което сме дошли, знай, че виждаш златообилната Микена. Ето това е злокобният дом на Пелопидите, от дето някога аз те приех от еднокръвната ти сестра, изнесох те из убийството на баща ти, спасих те и те отгледах така да порастнеш и да отмъстиш за убития си баща. И сега, Оресте, и ти, скъпи гостенино Пиладе, трябва бърже да се решава, какво да се върши. Ето вече и слънцето ярко ни изгрея и буди ясногласните песни на птичките. Черната нощ на звездите отдавна залезе. Преди да е още излязъл някой от къщата, поразговорете се и се посъветвайте. Както сме сега, не трябва да се губи нито миг, часът на делото удари.
        Орест: От всички прислужници най-драг ми си ти. Какъв ясен знак ми даваш на твоята вярност към нас! Благороден кон, макар и престарял, в неволите не унива и не изгубва свяст, а стои с щръкнали уши. Така и ти сега ни поощряваш и сам между първите вървиш напред. Да ти кажа това, което съм наумил. Ти наостри уши и слушай думите ми. Ако съм сбъркал нещо, поправи ме.
 

Целият текст е публикуван през май 2008 г. в "Литературен клуб"<, като част от представянето на "Тезей" там.

Дочетете го ТУК<.  

Критическа рецепция на превода на Ал. Балабанов

Този превод на „Електра‟ от Софокъл се споменава в статията на Доротея Табакова „Софокъл‟ (В: „Преводна рецепция на европейските литератури в България‟, т. 3. С., 2002, с. 106–118). За него Табакова казва: „Преводът на „Електра‟ страда от известни крайности на съзнателно търсения буквализъм. Някои думи са преведени според тяхното основно речниково значение, което не е уместно според контекста. Въпреки това в превода има блестящи удачи – кратко и ефектно предаване на отделни изречения‟, за които съответно се дават и примери.