характерология

ТЕОФРАСТ

ХАРАКТЕРИ

Превод: Александър Балабанов, 1914

Електронна обработка: Иглика Милушева, 2007