Демостен

ДИМОСТЕН

СЛОВО ЗА ВЕНЕЦА

 

Превод: Никола К. Лица, 1889

Електронна обработка: Стефка Йончева, 2010

 

[1] § 1. Първо, о мъжие атинейци, умолявам всичките богове и богини