епилион

МУЗЕЙ

ХЕРО И ЛЕАНДЪР

Превод: Татяна Илиева, 2010

 

Музо, разказвай за факела, светил на скришните срещи,

пей за плувеца, среднощ устремен към презморска любима,

брака безсънен възпявай, що вечната Еос не зърна,

Абид[1]< и Сест[2]<, във които научих за тайната обич,

чух за Херò, за плувеца Леандър, за факела също,

факела – пратеник с вест от Киприда[3]<, сватовник за сватба,

който Херо призовава среднощ и оброк е на Ерос.