Анакреонт, фрагмент 50

АНАКРЕОН

ФРАГМЕНТ 50

Превод: Александър Балабанов, 1911

 

Бели къдри по главата,

кухи зъби във уста,

ти потъна, младост злата

с времето във пропастта.

 

От живота ми, аз зная,

не остават много дни,

и затуй сега ридая

зарад свидни младини.

 

Страшно зинал веч е ада,

зъзен, мраз и грозен звек,

всеки, който в него пада,

не излиза дор до век.

 

Издание

Преводът е публикуван в студията на Ал. Балабанов Еволюция на мотивите в гръцката поезия в класическия период. Литературно-исторически студии. Книга І. Любовта в гръцката поезия в класическия период, Годишник на Софийския университет, Историко-филологически факултет, VІ, 1911, с. 123.