Палефат, Из Невероятни истории

Палефат

Из Невероятни истории

Превод: Вяра Калфина, 2013 

Белерофонт< 

Казват, че Белерофонт яздел крилатия кон Пегас. Според мен кон не би могъл да полети, дори да има всичките пера на птиците. А и ако някога е съществувало такова животно, то би съществувало и днес. 

За Белерофонт казват още, че убил Амисодаровата Химера. А Химерата била:

„С лъвска глава, със опашка на дракон, с туловище козе”.[1]<

Някой вярват, че е съществувало такова животно с три глави и с едно тяло, но не е възможно змия, лъв и коза да ядат една и съща храна. А пък да се приеме, че същество със смъртна природа е издишало огън – това е наивно! И още – коя от главите е ръководела тялото?! Истината е следната.

Белерофонт, отличен във всяко отношение младеж, роден в Коринт, бил изгнаник. Като си съоръжил голям кораб, той започнал да прави пиратски набези, плавайки покрай крайбрежните земи, и да им нанася щети. Името на кораба му било Пегас (както и днес всеки кораб си има име; според мен Пегас е по-подходящо име за кораб, отколкото за кон).

Цар Амисодар живеел на висока планина до река Ксант, от която започва Телмиската гора. До планината имало два подстъпа – един отпред откъм град Ксант и един отзад откъм Кария. От другите страни имало високи канари, а насред тях – голяма дупка в земята, от която излизал огън. Името на тази планина било Химера. По онова време, както разказват местните хора, при предния подстъп живеел лъв, а при задния – змия, и двете животни нападали дървосекачите и пастирите. Тогава дошъл Белерофонт и подпалил планината. Телмиската гора изгоряла и животните умрели. Затова местните разказвали: „Белерофонт дойде върху Пегас и унищожи Амисодаровата Химера”. Това се е случило, а от него се оформил митът.[1]< Ил. VІ. 181. Текстът е цитиран според превода на Ал. Милев и Бл. Димитрова.