Псевдо-Плутарх, Из За реките

ПСЕВДО-ПЛУТАРХ

ЗА РЕКИТЕ

Превод: Веселин Бешевлиев, 1949

 

3. Хебър

Хебър[1]< е река в Тракия. По-рано се наричала Ромбос[2]<, което наименование е получила от въртенето на падащата вода. Касандър, царят на тези места, се оженил за Кротонике, която му родила син Хебър. След като се разделил с първата си жена, довел за мащеха на сина си Дамасипе, дъщеря на Атракс. Тя била обзета от страст по заварения си син и му пратила писмо да се съберат. А той избягал от мащехата си като от Ериния[3]< и се отдал на лов. Безсрамната жена, като несполучила в намеренията си, обвинила лъжливо разумния младеж, че уж искал да я изнасили. Тогава Касандър, обхванат от ревност, се впуснал в гората, измъкнал меча си и преследвал сина си като осквернител на бащиния брак. Понеже пътят му бил отвсякъде отрязан, той се хвърлил в реката Ромбос, която според него се преименувала в Хебър, както разказва Тимотей в единадесетата книга на съчинението си „За реките“.

До тази река се намира планината Пангей<[4]<, която носи името си поради следната причина. Пангей, който бил син на Арес и Критобула, събрал се, без да знае, с дъщеря си и, обзет от отчаяние поради това, избягал в планината Карманион. Измъчван от прекомерна скръб, измъкнал меча си и се самоубил. По волята на боговете мястото се преименувало в Пангей.

В гореказаната река се въди едно растение, което много прилича на ориган. На това растение тракийците откъсват върховете, хвърлят ги в огъня, след като са яли Деметрината храна[5]<, и като вдишват издигащите се пари, омайват се и се унасят в дълбок сън.

И в планината Пангей се ражда едно растение, наречено „китара“ поради следната причина. Жените, след като разкъсали Орфей, хвърлили частите му в реката Хебър. Главата му по волята на боговете приела образа на змей, а лирата по желанието на Аполон се превърнала в звезда. От течащата му кръв се родило растение, наречено „китара“. Когато се празнуват Дионисовите празници, то издава звук на китара. Местните жители, облечени в еленова кожа и с тирс в ръка, пеят химна: „Недей мисли, че ще бъдеш напразно мъдър!“, както разказва Клитоним в третата книга на съчинението си „Тракийски истории“.

 

11. Стримон<

Стримон<[6]< е река в Тракия при град Едонида[7]<. По-рано се наричала Палестин според Палестин, сина на Посейдон. Той водел война със съседите си, и понеже се разболял, изпратил за военачалник сина си Халиакмон. Последният, понеже се сражавал смело, бил убит. Когато Палестин се научил за нещастието, се хвърлил скришом от телохранителите си поради прекомерната си скръб в реката Конозос, която по него се нарекла Палестин. А Стримон, синът на Арес и Хелике, като узнал за края на Рес, обзет от отчаяние, се хвърлил в реката Палестин, която според него се преименувала в Стримон.

В тази река се образува един камък, наречен „прекратискръб“[8]<. Ако някой тъгува и го намери, веднага скръбта му престава, както разказва Язон Византийски в съчинението си „За тракийските истории“.

Близо до него се намират планините Родопа и Хемус[9]<. Те били брат и сестра и почнали взаимно да се желаят, като Хемус я наричал Хера, а пък тя назовавала любимия си Зевс. Понеже боговете се почувствали оскърбени и понесли тежко това, превърнали ги в едноименни планини.

В тези планини се образуват камъни, наречени „любибратя“[10]<, по цвят черни като гарван, които подражават на хората. Като се поставят далеч един от друг и се назоват, те веднага преминават междинното разстояние[11]< и застават един до друг, както разказва Трасил от Мендес[12]< в третата книга на съчинението си „За камъните“. По-точно за това нещо се говори в трактата „За тракийските истории“.[1]< Дн. Марица.

[2]< Като нарицателна дума означава „въртележка, всякакъв вид кръгообразно движение“.

[3]< Тъй се наричат богините, които отмъщават за убийството на близки по род.

[4]< Дн. Пърнардаг (Кушница).

[5]< Т. е. храна, приготвена от жито, дара на богинята Деметра.

[6]< Струма.

[7]< С тоя израз се означава областта на едонците около долното течение на Струма при езерото Тахино.

[8]< На гр. παυσίλυπος.

[9]< Стара планина.

[10]< На гр. φιλάδελφοι.

[11]< На това място гръцкият текст е повреден и за възстановяването му се предлагат най-различни четения.

[12]< Град в Египет.

 

Издание

Преводът е публикуван в: Извори за старата история и география на Тракия и Македония. Избраха и преведоха Г. И. Кацаров, Д. Дечев, В. Бешевлиев, Б. Геров, Г. Михайлов, Хр. М. Данов, Ив. Венедиков, Д. П. Димитров, Р. Гандева, Зл. Ракева. Второ разширено издание. София, Печатница на Българската академия на науките, 1949, с. 293-294.