Константин Величков

НЕИЗВЕСТЕН АВТОР

ЕРОТ (АНАКРЕОНТИЧЕСКИ ПЕСНИ, XXXV)

Превод: Константин Величков, 1900

 

На роза на листата

Ерòт се беше спрял;

пчела го там издебна

и в пръста го жилнà.

СОФОКЪЛ

ЕДИП ЦАР

Превод: Константин Величков, 1884

 

 

Действие ІV

Явление ІІ

 

     Пратеникът

Ще мога ли, приятели, от вас

на цар Едипа домът да узная?

ТЕОКРИТ[1]<

РИБАРИТЕ

 

Превод: Константин Величков, 1884

 

 

Да, милий Диофант! От памтивека

чрез нуждата е напредвàл светът,

все тя е преклонявала човека

под бремето тъй тежко на трудът.

Работникът се постоянно труди;

от грижи нито може да заспи:

щом дремне, клетий, нуждата го буди,

и мъките без ропот ги търпи.