Мимнерм, Фрагмент 1

МИМНЕРМ

ФРАГМЕНТ 1

Превод: Калина Бешкова, Венцислав Василев, 2008

 

Няма живот и наслада далеч от Китерия златна!

     Жив да не съм нито миг, нямам ли всичко това:

трепети скрити и медени ласки на мека постеля.

     С този копнеж заплени младост цъфтяща навред

всички мъже и жени. Но приижда след туй нежелана

     старост, която грози всекиго, прави го слаб.

Тежки тревоги оплитат душата със мисли неради,

     слънце в очи не блести – няма ни лъч светлина.

Него младежи отбягват, жените за него нехаят –

     толкова пълна с печал бог сътвори старостта.

 

 

Преводачески лабиринт

Предложеният тук превод на фрагмент от Мимнерм е осъществен в рамките на курса по старогръцка литература в специалност Класическа филология в Софийския университет от К. Бешкова и В. Василев (студенти 2 курс, 2007 / 2008 г.). С неговото поместване на сайта на "Тезей" анонсираме замисъла си да представяме и такива все още непубликувани, работни и в някои случаи дори експериментаторски преводи, ценни свидетелства за модерната преводна рецепция на старогръцки автори на български. Надяваме се те, освен това, да оживяват и лабиринта, който формират "по-тежките" преводи, качвани на този сайт. Очаквайте скоро други преводи на същия фрагмент!