Мимнерм

МИМНЕРМОС

ФРАГМЕНТ 1

Превод: Александър Балабанов, 1911

 

Какъв живот, що е приятно без златната Афродита?

Да не съм жив, когато няма да мога вече да мисля

МИМНЕРМ

ФРАГМЕНТ 1

Превод: Георги Батаклиев, 1967

 

 

       На флейтистката Нано

 

Що е животът и що радостта без любовния пламък?

Бих предпочел да умра, ако се свършат за мен

тайните ласки, смехът, любовта в споделеното ложе.

Бързо на тая земя вехне уханният цвят

МИМНЕРМ

ФРАГМЕНТ 1

Превод: Борислав Георгиев, 1970, 1985

 

 

Какво е животът, какво

– красотата му без Афродита<

златокъдрата? По-добре аз

да умра в оня зъл час, когато

вече няма да чувствувам нужда

МИМНЕРМ

ФРАГМЕНТ 5

Превод: Борислав Георгиев,1970

Електронна обработка: Милена Василева, 2009

 

МИМНЕРМ

ФРАГМЕНТ 5

Превод: Александър Балабанов, 1939

Електронна обработка: Милена Василева, 2009

 

МИМНЕРМ

Фрагмент 1

Превод: Колектив Res Metrica, 2008

 

Радост какво е, какво е животът без златна Киприда?

     жив да не съм, ако спрат някога да ме влекат

нежност потайна и дарове медени в сладка постеля –

МИМНЕРМ

ФРАГМЕНТ 1

Превод: Калина Бешкова, Венцислав Василев, 2008

 

Няма живот и наслада далеч от Китерия златна!

     Жив да не съм нито миг, нямам ли всичко това:

трепети скрити и медени ласки на мека постеля.