Георги Батаклиев

ХЕЛИОДОР

ЕТИОПСКА ПОВЕСТ

Превод: Георги Батаклиев, 1982

Електронна обработка: Недялка Георгиева, 2009

 

 

ХЕЛИОДОР

ЕТИОПСКА ПОВЕСТ

Превод: Георги Батаклиев, 1982

Електронна обработка: Недялка Георгиева, 2009

 

 КНИГА ВТОРА

ХЕЛИОДОР

ЕТИОПСКА ПОВЕСТ

Превод: Георги Батаклиев, 1982

Електронна обработка: Недялка Георгиева, 2009

 

 

ОМИР

ОДИСЕЯ

Превод: Георги Батаклиев, 1981

Електронна обработка: Николай Бойков, 2008

 ОМИР

ОДИСЕЯ

Превод: Георги Батаклиев, 1981

Електронна обработка: Николай Бойков, 2008

 

 

 

 

 

Трета песен

ОМИР

ОДИСЕЯ

Превод: Георги Батаклиев, 1981

Електронна обработка: Николай Бойков, 2008

 

Втора песен

Народното събрание на итакийците
Пътуването на Телемах

 

 

ОМИР

ОДИСЕЯ

Превод: Георги Батаклиев, 1981
 

Електронна обработка: Николай Бойков, 2008