Георги Батаклиев

МОСХОС

ВЗАИМНОСТ (ФРАГМЕНТ 2)

Превод: Георги Батаклиев, 1967

 

Пан във съседката Ехо се влюби, но Ехо обикна

Сатир танцуващ, а Сатир загуби ума си по Лида.

Толкова Ехо за Пан, а и Сатир за Ехо се трогна,

колкото Лида за Сатир – взаимно ги Ерос оплете.

Всеки, увлечен по другия, мразеше който го люби,

но, от любимия мразен, търпеше заслужена участ.

Казвам това за поука на всички, любов непознали:

тез, що ви любят, любете – щом любите, вас да залюбят.

 

ТЕОКРИТ

КРАДЕЦЪТ НА МЕД (ИДИЛИЯ XIX)

Превод: Георги Батаклиев, 1967

 

Ерос, немирника палав, пчели го ужилиха страшно.

Всичките пръсти по края му жилнаха, както за пита

медена беше посегнал. От болка ръцете си духна,

с крак о земята удари, подскочи и на Афродита<

болката Ерос показа, разсърден, задето пчелите –

нищо и никакви твари – му сторили рани ужасни.

Майка му с присмех: „Нима не приличаш и ти на пчелите?

Гледай какъв дребосък си, а рани дълбоки отваряш!“

 

 

АНАКРЕОН

ФРАГМЕНТ 72

Превод: Георги Батаклиев, 1967

 

Младост

 

Хей, кобилке тънконога, що ме гледаш все накриво

и жестоко ме отбягваш... Може би съм лош ездач?

Но почакай – иде време, ще ти метна аз юздата

и, на повода покорна, ще препускаш ти под мен.

Още скачаш из лъките, крак във въздуха подмяташ –

сигурно не си открила своя опитен ездач!

 

 

САФО

ЛЮБОВ (фрагмент 31)

Превод: Георги Батаклиев, 1967

 

Бог блажен за мене е оня, който
редом с теб седи и говори с тебе,
твоя сладък глас и смеха ти кръшен
     слуша отблизо.

Ах, сега дъхът ми в гърдите спира...
Щом те взорът мой закопнял съгледа,
секва в миг гласът ми, сподавен в немощ
     звук да пророни.

И езикът вече скован засъхва,
знойни струйки в жилите буйно бият,
мрак дълбок очите забулва. Чувам
     тътен в ушите.

Ледна пот избива по всички пори,
тръпки остри цялото тяло кършат.
Аз посървам както трева, бледнея
     и отмалявам.

 

МИМНЕРМ

ФРАГМЕНТ 1

Превод: Георги Батаклиев, 1967

 

 

       На флейтистката Нано

 

Що е животът и що радостта без любовния пламък?

Бих предпочел да умра, ако се свършат за мен

тайните ласки, смехът, любовта в споделеното ложе.

Бързо на тая земя вехне уханният цвят

ХЕЛИОДОР

ЕТИОПСКА ПОВЕСТ

Превод: Георги Батаклиев, 1982

Електронна обработка: Недялка Георгиева, 2009

 

 

ХЕЛИОДОР

ЕТИОПСКА ПОВЕСТ

Превод: Георги Батаклиев, 1982

Електронна обработка: Недялка Георгиева, 2009

 

 

ХЕЛИОДОР

ЕТИОПСКА ПОВЕСТ

Превод: Георги Батаклиев, 1982

Електронна обработка: Недялка Георгиева, 2009

 

 

ХЕЛИОДОР

ЕТИОПСКА ПОВЕСТ

Превод: Георги Батаклиев, 1982

Електронна обработка: Недялка Георгиева, 2009

 

ХЕЛИОДОР

ЕТИОПСКА ПОВЕСТ

Превод: Георги Батаклиев, 1982

Електронна обработка: Недялка Георгиева, 2009