Кирил Христов

САФО

ФРАГМЕНТ 31

Превод: Кирил Христов, 1896

 

Из Сафо[1]

 

Ти равен си на бозите небесни:

непостижим те виждам аз кат тях,

когато чуя сладките ти песни

     и звънкий кръшен смях.