Статии

Орест

Александър Балабанов

Електронна обработка: Боряна Телбис, 2007

(Преводачески увод към изданието на Есхиловата трагедия от 1940 г.)

 

 

Анкета за преводачи от класически езици 

Доротея Табакова

Речникът към сайтa на "Тезей" цели основно да обвързва представянето на отделните преводи с едно по-цялостно изследване на преводаческите подходи за предаване на български на старогръцките лични и географски имена и реалии.