Статии

НА
ЛЮБОРОДНАТА  И  ПРИСНОПАМЯТНАТА  ДУША

 

НА

ПОКОЙНИЯ

 

ВАСИЛИЯ  АПРИЛОВА

 

ПОСВЕЩАВА ТРУДА СИ

ПРЕВОДАЧЪТ

Ф. ВЕЛИЕВ

 ПРЕДГОВОР

 

Едно от най-достославните събития в стара Гърция е Троянската наречена война, която се случила около 1193 – 1184 преди рожд. Христово и принадлежи на героическите, или юнашки времена.