идилия
 • Теокрит, Рибарите (Идилия ХХІ)-

  ТЕОКРИТ[1]

  РИБАРИТЕ

   

  Превод: Константин Величков, 1884

   

   

  Да, милий Диофант! От памтивека

  чрез нуждата е напредвàл светът,

  все тя е преклонявала човека

  под бремето тъй тежко на трудът.

  Работникът се постоянно труди;

  от грижи нито може да заспи:

  щом дремне, клетий, нуждата го буди,

  и мъките без ропот ги търпи.

 • Теокрит. Буколически певци. Дафнис и Дамойтас (Идилия VІ)-

  ТЕОКРИТ

  БУКОЛИЧЕСКИ ПЕВЦИ. ДАФНИС И ДАМОЙТАС*

  Превод: Георги Михаилов, 1939

   

   

  Веднъж Дамойтас и говедарят Дафнис сбраха стадата си на едно място, Арате[1]: единият беше с позлатен мъх, а другият с току-що покарала брада. Двамата, седейки по пладне през лятото при един извор, пееха така.

 • Теокрит, Магесниците (Идилия ІІ)-

  ТЕОКРИТ

  ИДИЛИЯ ІІ. МАГЕСНИЦИТЕ*

  Превод: Гаврил Кацаров, 1903

   

                                     

  Дим. К-ву

  Де са лаврите? Дай ги, Тестѝлидо! Билките де са?

  Околовръст увенчай потира с пурпурна вълна,

  за да привържа към мен любовника мой якосърдни.

  Вече дванадесет дни при мене не идва коварний,

  даже не иска да знае, жива ли съм или умряла,                             5

  нито веднъж не потропа вратата жестокий.

 • Мосх, фрагмент 2-

  МОСХОС

  ВЗАИМНОСТ (ФРАГМЕНТ 2)

  Превод: Георги Батаклиев, 1967

   

  Пан във съседката Ехо се влюби, но Ехо обикна

  Сатир танцуващ, а Сатир загуби ума си по Лида.

  Толкова Ехо за Пан, а и Сатир за Ехо се трогна,

  колкото Лида за Сатир – взаимно ги Ерос оплете.

  Всеки, увлечен по другия, мразеше който го люби,

  но, от любимия мразен, търпеше заслужена участ.

  Казвам това за поука на всички, любов непознали:

  тез, що ви любят, любете – щом любите, вас да залюбят.

   

 • Теокрит, Крадецът на мед (Идилия ХІХ)-

  ТЕОКРИТ

  КРАДЕЦЪТ НА МЕД (ИДИЛИЯ XIX)

  Превод: Георги Батаклиев, 1967

   

  Ерос, немирника палав, пчели го ужилиха страшно.

  Всичките пръсти по края му жилнаха, както за пита

  медена беше посегнал. От болка ръцете си духна,

  с крак о земята удари, подскочи и на Афродита

  болката Ерос показа, разсърден, задето пчелите –

  нищо и никакви твари – му сторили рани ужасни.

  Майка му с присмех: „Нима не приличаш и ти на пчелите?

  Гледай какъв дребосък си, а рани дълбоки отваряш!“