Петър Димитров

ХЕРОДОТ

Из ИСТОРИЯ (ІV, 110-114)

Превод: Петър Димитров, 1990

За савроматите и амазонките