Херодот

ХЕРОДОТ

Из ИСТОРИЧЕСКИ НОВЕЛИ (ІV, 110-114)

Превод: Доротей Гетов, 1982

Електронна обработка: chitanka.info<, 2008

Амазонките

 

ХЕРОДОТ

Из ИСТОРИЯ (ІV, 110-114)

Превод: Петър Димитров, 1990

За савроматите и амазонките