Мимнерм, Фрагмент 1 (1911)

МИМНЕРМОС

ФРАГМЕНТ 1

Превод: Александър Балабанов, 1911

 

Какъв живот, що е приятно без златната Афродита?

Да не съм жив, когато няма да мога вече да мисля

за скришно любене, сладки дарове и прегръдки,

тези дивни цветя на младите мъже и жени.

А кога настъпи мъчна старост,

която прави човека и грозен и лош,

неспирно късат сърце ти зли грижи,

не ти са приятни слънчевите зари,

и си противен на момчета и презиран от жените –

толкова лоша бог направи старостта.

 

Издание

Преводът е публикуван в студията на Ал. Балабанов Еволюция на мотивите в гръцката поезия в класическия период. Литературно-исторически студии. Книга І. Любовта в гръцката поезия в класическия период, Годишник на Софийския университет, Историко-филологически факултет, VІ, 1911, с. 56.