Платон. Четири епиграми

ПЛАТОН

ЕПИГРАМИ

Превод: Георги Михаилов, 1979

 

Хвърлям на теб тази ябълка[1] и ако мен ме обичаш,

ти я вземи и отдай твойто моминство на мен.

Ако ли сметнеш това за съвсем невъзможно да стане,

все пак вземи я и виж: миг само трай любовта.

 

* * *

 

     Хетерата Лаис

Гордо се смях над Елада и сонм от влюбени в мене

аз на вратите държах... В дар, Афродито, вземи

туй огледало! Не ща да се гледам, каквато съм днеска,

а пък не мога да съм, както съм била преди.

 

* * *

 

Казват, че девет са музите: колко небрежно го казват!

Ето десета със тях: тя е от Лесбос – Сафо!

 

* * *

 

Нека да стихне скалата шумната на горските нимфи,

изворът с ромона свой и на стадата шумът:

сàмият Пан е започнал да свири със звучния сиринкс,

нежните цеви от тръст плъзнал по влажни уста,

а пък със нежни нозе са захванали танец край него

изворни нимфи ведно с горските нимфи във такт.

 [1] Понякога са написвали на ябълката любовни слова, които, като се прочетат (древните са чели на глас), обвързват като с клетва (у Калимах легендата за Аконтий и Кидипа); изглежда, че и тук случаят е такъв.

 

 

Издание

Преводът на епиграмите е публикуван в предговора към: Платон. Диалози. Т. І. София, Наука и изкуство, 1979.