епиграма

ПЛАТОН

ЕПИГРАМИ

Превод: Георги Михаилов, 1979

 

Хвърлям на теб тази ябълка[1] и ако мен ме обичаш,

ти я вземи и отдай твойто моминство на мен.

Ако ли сметнеш това за съвсем невъзможно да стане,

все пак вземи я и виж: миг само трай любовта.

ПЛАТОН

ЕПИГРАМИ[*]

Превод: Крум Димитров, 1944

 

1. Бе на уста ми духът, кога Агатона[1] целувах:

сякаш копнееше той в него да мине тогаз.