Крум Димитров

ПЛАТОН

ЕПИГРАМИ[*]

Превод: Крум Димитров, 1944

 

1. Бе на уста ми духът, кога Агатона[1] целувах:

сякаш копнееше той в него да мине тогаз.