Георги Батаклиев
 • Мосх, фрагмент 2-

  МОСХОС

  ВЗАИМНОСТ (ФРАГМЕНТ 2)

  Превод: Георги Батаклиев, 1967

   

  Пан във съседката Ехо се влюби, но Ехо обикна

  Сатир танцуващ, а Сатир загуби ума си по Лида.

  Толкова Ехо за Пан, а и Сатир за Ехо се трогна,

  колкото Лида за Сатир – взаимно ги Ерос оплете.

  Всеки, увлечен по другия, мразеше който го люби,

  но, от любимия мразен, търпеше заслужена участ.

  Казвам това за поука на всички, любов непознали:

  тез, що ви любят, любете – щом любите, вас да залюбят.

   

 • Теокрит, Крадецът на мед (Идилия ХІХ)-

  ТЕОКРИТ

  КРАДЕЦЪТ НА МЕД (ИДИЛИЯ XIX)

  Превод: Георги Батаклиев, 1967

   

  Ерос, немирника палав, пчели го ужилиха страшно.

  Всичките пръсти по края му жилнаха, както за пита

  медена беше посегнал. От болка ръцете си духна,

  с крак о земята удари, подскочи и на Афродита

  болката Ерос показа, разсърден, задето пчелите –

  нищо и никакви твари – му сторили рани ужасни.

  Майка му с присмех: „Нима не приличаш и ти на пчелите?

  Гледай какъв дребосък си, а рани дълбоки отваряш!“

   

   

 • Анакреонт, фрагмент 72-

  АНАКРЕОН

  ФРАГМЕНТ 72

  Превод: Георги Батаклиев, 1967

   

  Младост

   

  Хей, кобилке тънконога, що ме гледаш все накриво

  и жестоко ме отбягваш... Може би съм лош ездач?

  Но почакай – иде време, ще ти метна аз юздата

  и, на повода покорна, ще препускаш ти под мен.

  Още скачаш из лъките, крак във въздуха подмяташ –

  сигурно не си открила своя опитен ездач!

   

   

 • Сафо, Фрагмент 31 (1967)-

  САФО

  ЛЮБОВ (фрагмент 31)

  Превод: Георги Батаклиев, 1967

   

  Бог блажен за мене е оня, който
  редом с теб седи и говори с тебе,
  твоя сладък глас и смеха ти кръшен
       слуша отблизо.

  Ах, сега дъхът ми в гърдите спира...
  Щом те взорът мой закопнял съгледа,
  секва в миг гласът ми, сподавен в немощ
       звук да пророни.

  И езикът вече скован засъхва,
  знойни струйки в жилите буйно бият,
  мрак дълбок очите забулва. Чувам
       тътен в ушите.

  Ледна пот избива по всички пори,
  тръпки остри цялото тяло кършат.
  Аз посървам както трева, бледнея
       и отмалявам.

   

 • Мимнерм, Фрагмент 1 (1967)-

  МИМНЕРМ

  ФРАГМЕНТ 1

  Превод: Георги Батаклиев, 1967

   

   

         На флейтистката Нано

   

  Що е животът и що радостта без любовния пламък?

  Бих предпочел да умра, ако се свършат за мен

  тайните ласки, смехът, любовта в споделеното ложе.

  Бързо на тая земя вехне уханният цвят

 • Одисея, Четвърта песен-

   

  ОМИР

  ОДИСЕЯ

  Превод: Георги Батаклиев, 1981

  Електронна обработка: Николай Бойков, 2008

 • Етиопска повест, Книга десета-

  ХЕЛИОДОР

  ЕТИОПСКА ПОВЕСТ

  Превод: Георги Батаклиев, 1982

  Електронна обработка: Недялка Георгиева, 2009

   

   

 • Етиопска повест, Книга шеста-

  ХЕЛИОДОР

  ЕТИОПСКА ПОВЕСТ

  Превод: Георги Батаклиев, 1982

  Електронна обработка: Недялка Георгиева, 2009

   

 • Етиопска повест, Книга седма-

  ХЕЛИОДОР

  ЕТИОПСКА ПОВЕСТ

  Превод: Георги Батаклиев, 1982

  Електронна обработка: Недялка Георгиева, 2009

   

 • Етиопска повест, Книга осма-

  ХЕЛИОДОР

  ЕТИОПСКА ПОВЕСТ

  Превод: Георги Батаклиев, 1982

  Електронна обработка: Недялка Георгиева, 2009

   

   

 • Етиопска повест, Книга девета-

  ХЕЛИОДОР

  ЕТИОПСКА ПОВЕСТ

  Превод: Георги Батаклиев, 1982

  Електронна обработка: Недялка Георгиева, 2009

   

   

 • Етиопска повест, Книга втора-

  ХЕЛИОДОР

  ЕТИОПСКА ПОВЕСТ

  Превод: Георги Батаклиев, 1982

  Електронна обработка: Недялка Георгиева, 2009

   

   КНИГА ВТОРА

 • Етиопска повест, Книга пета-

  ХЕЛИОДОР

  ЕТИОПСКА ПОВЕСТ

  Превод: Георги Батаклиев, 1982

  Електронна обработка: Недялка Георгиева, 2009

   

   

 • Етиопска повест, Книга първа-

  ХЕЛИОДОР

  ЕТИОПСКА ПОВЕСТ

  Превод: Георги Батаклиев, 1982

  Електронна обработка: Недялка Георгиева, 2009

   

 • Одисея, Трета Песен-

   ОМИР

  ОДИСЕЯ

  Превод: Георги Батаклиев, 1981

  Електронна обработка: Николай Бойков, 2008

   

   

   

   

   

  Трета песен

 • Одисея, Първа песен-

   

  ОМИР

  ОДИСЕЯ

  Превод: Георги Батаклиев, 1981
   

  Електронна обработка: Николай Бойков, 2008

   

 • Одисея, Втора песен-

  ОМИР

  ОДИСЕЯ

  Превод: Георги Батаклиев, 1981

  Електронна обработка: Николай Бойков, 2008

   

  Втора песен

  Народното събрание на итакийците
  Пътуването на Телемах